چراسرش هی میوفته

پاسخ دادن
۸ پاسخ
وای عزیزم چ نازه خدانگهش داره برات . نگران نباش خودش نگه میداره
بعضی ها دیر بعضی ها هم زود گردن میگیرن.
دختر من الان 3ماهشه یه کم میتونه کنترل کنه گردنشو
مگه دو ماهش نیست؟ بچه چهارماهگی تازه گردن میگیره الان براش خیلی زوده نگران نباشین
خودت بالاسرش باش و چندبار درروز بیست سی ثانیه دمر بذارش
اگر چندثانیه هم بتونه نگهداره طببعیه
ماشالا بهش اسپند براش دود کن...بعضی بچه ها دیرتر گردن میگیرن مواظبش باش بعدم باید باهاش تمرین کنی که زودتر سفت بشه
یکماهگی برای گردن گرفتن زوده.پسر منم 4ماهشه هنوز گردنش یکم لق میزنه
هنوز گردنش سفت نشده دمر بندازش صداش کن اسباب بازی رنگی و صدا دار نشونش بده کاری کن سرشو بیاره بالا و نگهداره اینجوری یواش یواش گردنش سفت میشه