۳ پاسخ
منم ۸ هفته ام فقط استراحت میکنم اصلا دست نزدم ب کار خونه دکتره گفته استراحت کنم و نزدیکی نکنم شمام فقط باید استراحت کنین عزیزم ن که کار کنی
انشالله که چیزی نیس...
عزیزم سه ماه اول خیلی حساسه...
نباید انقد کار کنی...
من الان هفته ۲۰ بارداریم دکترم بهم اجازه کار سنگین نداد گفت هر ۳۰ دقیقه کار ۱۵دقیقه استراحت...هیچ مشکلیم ندارم...
حتما برو پیش دکترت