۶ پاسخ
سلام بیرون رفتنی خانمی گوشاش نزار هوا بخوره اصلا شاید هوا میره تو گوشش درد میگیره
برعکس پسر من.چون من از همون اول میبردمش بیرون
یکی هم مونده به عادت دادن من از قبل چهلم میبردمش بیرون طوریی که تا رفت و برگشتمون میخابید شیرم نمیخورد
دقیقا پسر منم همینجوریس درگیرم باهاش اصن نمینونم جایی برم
به مرور که فهمیده تربشه خوب میشه دخنرمنم دقیقا اینطور بود چون هوا سرد بود کمتر بیرون میرفتم تما الان نزدیک پنج ماهشه بیشتر متوجه میشه بهترشده خیلی
سلام خانمی عیب نداره حتمابیرون نمیریدوقتی هم میریدنوزاداحساس غریبی میکنه براش تازگی داره