۲ پاسخ

عزیزم منم دخترم 17 ماهش بود باردار شدم دکتر گفت یکی دو ماه بیشتر نمیتونی بهش شیر بدی، شما هم باید از شیر بگیریش

عزیزم شما که باردار هستی دیگه نباید شیر بدی واسه جنین ورشدش خطرناکه حتما از دکترت مشورت بگیر