۶ پاسخ

بچه ها یی که فاویسم دارن بله برای بقیه مضر نیست

نه عزیزم ولی دکلره شیروتلخ میکنه رنگ نکنی بهتره

نه عزیزم فقط تو بوی رنگ نبرش

نه عزیزم ضرری نداره فقط تایمی باشه که کنار بچه نباشین تا برین حموم

سلام ن عزیز ن رنگ ن دکلره فقطاگه میتونی نبربچه رو بورنگ بهش نخوره بهتر

من تو دوران بارداریمم دکلره کردم🤣ن عزیزم اینا همش حرفه هیچ ضرری نداره فقط موقعه رنگ بچه پبشتون نباشه