۴ پاسخ

طبیعی هست ولی با آرومی بهش بگو کار درستی نیست

باید بی خیال باشی اگه حساس باشی بدتر میشه اقتضای سن بچهاست توهر سنی یه چیزی یاد میگیرند

سلام موقته درس میشه فقط نگونکن

سلام بچه ها تا یه مدت اینجورین بعد درس میشن...همین الان حسین پسره همسایمون یک سال از حسین بزرگتره کتک مفصل زد بیچاره بچه تا من برسم کتک خورد از حسین بیخودی ها😂😂