۲ پاسخ

سلام عزیزم، حتما برو، ممکنه مسموميت بارداری داشته باشی یا دفع پروتیین داشته باشی ،مشکل فشار نداری که؟ تحت نظر باشی مشکلی نیست

سلام عزیزم
حتما برو پیشِ دکترت, فکر کنم واست آزمایش مینویسه که یه وقت مشکلی نداشته باشی