۲ پاسخ

سلام خانومی نگران نباش دردش غیرقابل تحمل نیست من خیلی موقع زایمان اذیت شدم ولی وقتی نی نیم سالم اومد توی بغلم تموم دردام یادم رفت.
در ضمن سوره ی انشقاق و مریم و قبل زایمان بخون واقعا عالیه من خودم تجربه کردم.زایمان و راحت و قابل تحمل میکنه برات
امیدوارم بسلامتی زایمان بکنی گلم.

سلام زایمان طبیعی اونقدرها که میگن وحشتناک نیست وقابل تحمل وبه خودت بستگی داره عزیزم اصلا نترس واگه ماما همراه برای خودت بگیری خیلی خوبه وکمکت میکنه