۵ پاسخ

وااایییی از دست این بچه ها😁😁😁سلنا تا چشمش ب این ماشین هایی ک موزیکالن میوفته چنان عه عه میکنه ک همه تماشاچیمون میشن مشکل اینجاست همه رو میخواد سوارشه ب یکی راضی نیس،ولی خب ما میگیم جلوتر بریم سوارشیم و ساکت میشه😁😁😁😂😂😂به همین راحتی

سعی کن از خونه یه چیز جالب ببری و توی اون لحظه نشونش بدی.و اصلا عکس العمل تندی نشون ندی.کار نداشته باش بقیه چه جور نگاهت میکنن یا چی میگن.فقط خونسرد باشو بدون عصبانیت بلندش کن و ازون جا دور شید.سخته ولی خب موفق باشی

یهو سرشو با یه چیز دیگه بند کن طوری ک اون کار قبل رو یادش بره و اینکه به خاستش با گریه تن ندی ک برای بعد ها خیلی بد میشه🙃

بهش بگوبریم خونه ازایناداریم بغلش کن بوسش کن بگوبیابریم خوراکی که دوس داره بگوبیابخریم دوباره میایم اینجازوددورش کن ازاونجا

نگو نگو که حسین هم اینجوره