۴ پاسخ

عزیزم به پسرت حبوبات بیشتر بده بخوره

بایدموقع ناخن رفتن درست ناخن بگیریدموقع گوشه ناخن ازگوشه ناخنگیراستفاده کنی اگه گوشه ناخن بخوایدبگیریدهمه ناخنگیربزاریدپوستتونم گرفته میشه اون لحظه نرمه اماازفرداش اون پوست خشک میشه وکنده ام نمیشه واسه همین میجوهه

پماد a d بگیر براش
شبا ک خوابه بزن ب دستش خیلی خوبه

کنارناخنش پوست میندازه نه اینکه بجوهه اشتباه نوشتم آخرشو..