۴ پاسخ
عزیزم با دو روز شربت دادن معلوم نمیشه که این شربت رو کوچولوت تاثیر میذاره یا نه.شما سر وقت شربتش رو بده و حجم شیرت رو کم کن یعنی سعی کن تو تعداد بیشتر کنی اما هر بار کمتر از حد معمول شیر بدی و بعدش حتما دخترت رو نیم ساعت ایستاده نگه دار و سریع نخوابونش.بعدم خواستی بخوابونی حتما تو حالت شیب دار نگهش دار و زیر سرش بالا تر از معدش باسه که شیر کمتر برگرده.
سلام نه ربطی ب دارو نداره رفلاکسش زیاده ک بالامیاره توسرساعت رانتیدین وبهش بده بهترمیشه انشاالله
سلام گلم. اروغش میزنی؟
احتمالش هست .من دکتر برا بچه ام قرص داده خیلی خوب بود نهایتا یه بار تو روز بالا میاره قبلا دم و دقیقه بعد شیر بالا میاورد ازوقتی قرص دادم خوب شد