۱۳ پاسخ

گلم شیاف بزار و تند تند پاشویه کن ی دستمال نم دار بزار روی شکمش

عزیزم لباس هاشو دربیار
پاشویه اش کن
تا میتونی شیرش بده که زودتر بیاد پایین
اگه می بینی هر۶ساعت استامینوفن دادی اونم دوبرابر وزنش نیومد پایین هر۴ساعتش کن
دستمال نم دار بزار رو شکمش

عزیزم پوشکش رو باز کن و پاشویش کن.و اگه میتونی حموم هم ببرش.سریع تبش میاد پایین.
راستی سرکه اصلا استفاده نکن.دکترا میگن موقع تب به هیچ عنوان از نمک و سرکه نباید استفاده کرد همون آب ولرم واسه پاشویش کافیه و حتما پوشکش رو باز کن

شیاف خطرناکه دکتر به من گفت خطر مرگ ناگهانی نوزاد رو داره دور ازجون بچه شما..
پاشویه اش بدیر لباساشو کم کنید

تبش چنده؟ اگه تا سی هفت و نیمم باشه اشکال نداره. دیگه کمتر از چهارساعتم بهش استامینوفن نده. یه کم پاشویه کن. آب بزن بدنشو

عزیزم با آب نمک پاشویش کن .

زودی پایین میاد

واکسن زده؟؟با اب وسرکه کهنه خیس کن بزار رو پیشونیش

عزیزم دسو پاشو با آب نمک ولرم پاشویه کن ودستمال نخی با آب ولرم نمدار کن بزار زیر بغل و کشاله رانش.اگه باز پایین نیومد شیاف برار

عزیزم آب لیمو شیرین بش بده تبش میاد پایین

دستمال مرطوب کن بزار روی شکمش

سیب زمینی رو پوست بکن حلقه کن بزار تو سرکه بعد بزار رو پیشونیش زود تبشو میاره پایین

عزیزم شیاف بزن