۲ پاسخ
سلام،کرفس نخور عزیزم،چربی شیرتو میگیره
من میخواستم استفاده کنم ولی واقعا نشد همش ضعف میکنم