۳ پاسخ

من از آپتامیل راضی ام خیلی خوبه.

عزیزم شکم بچه تا4ماهگی دل دردداره ازشیرخشک نیست شربت گل گریپ بگیراندازه 5یا6قطره بهش بده چون من اینکارروکردم وشیشه ضدنفخ بخر

من بچه ام دل درد بود هرشیرخشکی گرفتم نساخت بشه جز شیرخشک ببلاک کافورت برای دل درد بچه عالیه