۶ پاسخ

سلام زردی دخترت خوب شد ؟؟؟من دخترم ۳۲ روزه زردیش رو ۶ مونده از اولین روزش تاالا ایا میره؟؟۱۴بود دستگاه خواباندیم ۶ شد هنوزم ۳۲ روزه ۶ هست

پسر من تا ۴۰ روزگی زرد بود عادیه کم کم خوب میشه

خودم B-اقامO+دخترم شدهB+

گروه خونی تون چیه

عزیز دختر منم تاچله داشت همه کارشم کردم بستری توبیمارستان دستگاه اجاره کردم توخونه یه روزدرمیون آزمایش میدادم که ببینم بهترشدیانه بلاخره چله که ردشدکم کم اومدپایین

سلام چشمش باسورمه محلی سیاه کن هرروز زردی خوب میشه حمام هم بده بزارسردش هم باشه تازودخوب میشه

سوال های مرتبط

آواتار مامان زهرا🥰 مامان زهرا🥰 زهرا🥰 ۶ ماهگی
دختر منم داشت دو روز بستری شد اومد رو ۷ مرخص شد من ... ادامه پاسخ
آواتار مامان حسین کوچولو مامان حسین کوچولو حسین کوچولو ۱ ماهگی
کنار گوشش رو سه تا تیغ کوچیک بزن بلافاصله در عرض ۱ ... ادامه پاسخ
آواتار مامان آقامحمد مامان آقامحمد آقامحمد ۱۴ ماهگی
ببین یکاری میگم بکن من انجام دادم زردی پسرم روی ۱۴ ... ادامه پاسخ
آواتار مامان آرمان مامان آرمان آرمان ۷ ماهگی
نه یکم بهش شیرخشت و ترنجبین حل کن تو آب بده بخوره ... ادامه پاسخ
آواتار مامان کارن مامان کارن کارن ۷ ماهگی
برای من ۱۴بود ۳روز تو دستگاه بود
آواتار بابای مهدی یار بابای مهدی یار مهدی یار ۱ سالگی
سلام نه مشکلی نداره فقط از دو روز بیشتر نزارین باش ... ادامه پاسخ
;