۵ پاسخ

نگران نباش عزیزم
با این علایمی که میگی تب نداره
ولی مواظبش باش.
نیازی به پاشویه هم نیس فقط فعلا تا 12ساعت کمپرس سرد بزار بعدش 12 کمپرس گرم.
به صورت مستقیم هم رو پاش نزار یه لایه پارچه نازک بینش باشه.

چرا بعد واکسن استامینفون دادم نوبت بعدش میشه ساعت 1.30 که هنوز زمانش نرسیده

ولی خب بازم نگرانم

سلام نه تب نداره فعلا بهش پاشور نکن بعد جهار ساعت دیدی تبش شده ۳۷ ونیم یا ۳۸ بهش قطره بده اگه کم نشد پاشوره کن اگه تبش خیلی زیا بود بعد چهار ساعت بازم استا بده بهش .

هر چهار ساعت وزنش و دو برابر کنه همون اندازه بهش بده اما از روز دوم هر شش ساعت تا تب نگیرتش

زیاد گرم نگیرش بعد مگه شما قطره استامینفون بهش نمیدی