۳ پاسخ

11یا12خیلی خوبه

فشار هرکسی با فشار اولیه وسوابق قبل زایمانی ش سنجیده میشه اصلا برا هرشخصی فرق میکنه با دیگری واسع یکی 10 بالا و واسع یکی 12 بالا

باید دوازده به پایین باشه
و بالاتر نباید باشه
اگه بخایی خیلی بالا نره نمک خیلی کم مصرف کن