۲ پاسخ

زود ببرش دکتر تا وزنش زیاد کم نشده .اسهال استفراغ فقط با دکتر رفتن خوب میشه.

اب زیاد بهش بده .شیرین اصلا بهش نده چون باعث جذب اب از روده میشه و بدن بچه کم اب میشه عرق نعناع برا اسهال خیلی خوبه