۱۰ پاسخ

عزیزم چه نیازی داری به اینکه بچه‌ات رو به اون زن بی فکر ثابت کنی!!! مگه به تایید و رد اون کسی خوشبخت میشه یا بدبخت؟! بذار هرکار میخود بکنه، از عقده و حسودیشه، وگرنه ادم سالم این طرز گفتار و رفتار رو نداره...
برات این مهم باشه که چه بچه سالم و پاکی داری بزرگ میکنی تحویل جامعه میدی...
وقتت رو تلف نکن و از ادم بی عقل حرص بیجا نخور.. مگه نون شب خودت یا بچه ات رو محتاج اونی قربون برم.. سلامتی و شادی بچه ات رو شکرگذار باش و نگاه به اون زن نکن

عزیزم نیازی نیست که بخوای ج بدی همینکه خودت به بچت ایمان داری که تک وخاصه برات کافیه واینکه هروقت اوناازبچه هاشون تعریف میکنن بگوماشاالله خداحفظش کنه براپدرومادرش.همینکه شماعکس العمل خاصی نشون ندیدبیشتر حرص میخورن...بچه شمااگه باهوش تره که احتیاج به نمایش گذاشتن نداره خودبچه بارفتاراش نشون میده.مثلا توسلام کردن غذاخوردن یاهرچیزدیگه

بذار بگن طلا که پا که چه منتش به خاکه.

عزیزم بچه ی من خیلی کثیف غذا می خوره ی روز مادر شوهرم گفت من زیر بجه هام پارچه مینداختم قشنگ میشستن می خوردن برادرشوهرمم هی می گه چرا این همه بد به بچه غذا میدی منم گفتم کسی که تو بچگی بهش بگی بشین بشینه اروم باشه تمیز باشه بزرگ که میشه میره تو اجتماع ادم عقده ی میشه برات مهم نباش بچه ها بزرگ میشن اون موقعه ببین کی تک وخوشگل و با اخلاقه .به چیزی که داری نناز خدا ازت می گیره .مادرم به چشم من نازید خدا از بچگی ی چشممو ازم گرفت

هیچ کار نکن ت خودت سعی کن پسرت خوب تغذیه بدی و همیشه باهاش بازی کنی هوشش باز بشه و بزرگ تر شد ببری کلاس یادگیری ..با زبون نگو .. دست عمل داشته باش

سلام اونا این کارو میکنن که اعصاب شمارو خورد کنن شماهم اصلا براتون مهم نباشه.زندگی خودتون وبکنید.جواب هم ندین حرفی میزنن خودتونو بزنید ب اون راه که ناراحت نشین .

ببخشیدگلم این حرفومیزنم،غلط کردن

من پسرم تقریبایه سال وده ماهشه ماشاالله نسبت به همسن وسالاش درک بالایی داره وهرجاهم که برم همش میگن ماشاالله چه بچه باهوشی چندسالشه.میگم یه سال ونیم باورنمیکنن چون قدش هم ماشاالله بلنده همش میگن انگار 3سالشه...اماخب گاهی هم پیش اومده که بعضی فامیلا میگن پس چرابچه مااینقدرخنگه من به خودم مغرورنمیشم ومیگم خب رشدشخصیتی جسمی بچه هاباهم دیگه متفاوته قطعابچه شماهم باهوشه اماشایدفعلااون قسمت ازرشدش تکمیل نشده.چیزی که عیان است چه حاجت به بیان است مثال شماروصدق میکنه که چیزی که داریداحتیاج به بازگوکردن نداره

مثلا بگو ببین اینطوری که من دیدم پسرت خیلی وقتا مبترسه یا خیلی وقتا فلان کارو میکنه و اینطوری که تو میگی نیست جوابشو بده

عزیزم فقط این کارو انجام بده دیگه پیشت تعریف نمیکنند .وقتی بچشون یه کار اشتباه انجام میده همونو به عنوان نقطه ضعف استفاده کن مثلا بگو وای پسر من همچین کاری انجام نمیده خداروشکر من اصلا دوست ندارم این کارو اینطوری چنان سرشکسته میشن که نگو نپرس