۷ پاسخ

عزیزم اینو از خدا بخواه نه از بندش بپرس معجزشو دیدی می‌دونم دختر بیمار شده خیلی دلم شکست نمی‌دونم چشه ولی از ته دلم براش دعا میکنم هر بیماری داره شفا پیدا کنه

اگه خدا بخواد هر غیر ممکنی ممکن میشه

سلام عزیزم اره به امیدخدا خوب میشه کی چیشده شایدبتونم گمکت کنم.ما توشهرمون یه سیدهست که حتی سرطان روشفا داده داروهم میده واقعا نمیدونم چ بگم اما همه میگن معجزه میکنه

نه عزیزم من تا الان ندیدم

ندیدم ولی زیاد شنیدم از دور اطرافیان

آره خب منم شنیدم

سلام.البته که شنیدیم‌...هیچ چیزی در دنیا غیر ممکن نیست...
نمونه ش ی بیمار سرطان روده بود چند وقت پیشا حالش خوب شد رو دیدم...