۵ پاسخ

سلام عزیزم نه بهش خاکشیرزیاد بدی چون خاکشیرخودش شکم روون میکنه...خوب شیربهش بده..موزم خوبه ...آب جوشیده سرد بهش بده

موزبرااسهال خوبه

پوره موزبده،قطره پدی لاکت

دکتر برا اسهال پسر من قطره پدی لاکت داد

شاید گرما زده شده بهش خاکشیرو عرق نعنا بده