۶ پاسخ

من امیرحسینو قبل از۱۸ماهگی ک بود بعداینک میبردمش دسشویی بشدرمش میگفتم بشین حیش کن بریم اونم می‌نشست تلاششومیکرد تاجیش نمیکرد بلندنمیشد تا اینک واکسن ۱۸ماه روخورد و پاش درد میکرد و اصلا نمیشنست انگار میترسید همینحوربود تا چن ماه. ک الان این ماه دوسالش کامل میشه تقریبا ۱ماه و خورده ایه ک دارم ازپوشک میگیرمش اوایل هریک ساعت نیم ساعت میبردمش ولی الان چن هفتس خودش میگ حتی بیرون میریم پوشک میکنمش هم میگ و تا نبرمش بیخیال نمیشه. ب منم همه میگفتن بعداز دوسال وخورده ای بگیر.ولی چون اینحا گرمه دلم نیومدبیشترازین بچه باپوشک باشه
بنطرم اونایک تا قبل اینک بخای ازپوشک کامل بگیری ی پیش زمینه ای برا بچه ایجاد کنی ک براجیشش کجا بره تو پوشک گرفتن موفق ترن
ازالان شروع بکن ولی سخت نگیر ب بچه استرس بهش وارد نکن. من تو این چنوقت خیلی پیش اومدک توخونه جیش کرد ولی خودم سعی میکردم دعواش نکنم. نهایتش کل فرشارومیدی بشورن دیگ.ولی ب بچه استرس وارد بشه بدتره الان میره دسشویی تا کارشو نکنه نمیاد وقتیم جیشش داره بدو میره سمت در و میگ.

اگه باهات همکاری میکنه بگیرش در غیر این صورت بزار دوسالگی
من دخترمو یکسال و هشت ماهش بود خواستم بگیرم دیدم داره اذیت میشه اصلا همکاری نکرد فردای تولددوسالگیش شروع کردم خیلی راحت پذیرفت

محمدامین4تیرمیشه یه سال وده ماه..چندروزه شروع کردم برای ازجیش گرفتن خداروشکرعالی پیش میره.البته ناگفته نماندمن پیش زمینه سازی هم داشتم.مثلاهروقت رفتم دستشویی باخودم بردمش وبهش گفتم مامان جون هروقت جیش داری بایدبیای دستشویی ببین مامان هم اومده.چون بچه هاترس ازمحیط دستشویی دارن براشون سخته که به زودی نقل مکان بدن برای تخلیه دستشویشون.اصلاهم سعی نکنیدکه وادارش کنیدسرکاسه توالت بشینه مثلابگیدمامان دستتومیگیره نترس.کلمه ترس خودش به تنهایی بچه رومضطرب میکنه.همینکه بشینه کنارتوالت کافیه.اما اصلش دوسال وشش ماه هستش

سلام بستگی به پسر خودت داره و توی هر بچه ای متفاوته من پسرمو بیست ماهه گرفتم اگه دیدی خودش میگه بگیرش اگه دیدی اماده نیست بهش وقت بده عزیزم

سلام عزیزم میگن بعد از دو سالگی ولی من ۱۸ماهگی گرفتم چون دخترم به انواع پوسک حساسیت داشت باید کمی صبور بود و پا پس نکشید

سلام خانمی. به نظر من بعد از دوسالگی برا پوشک گرفتن اقدام کنیم بهتره.