۵ پاسخ

دختر منم چند هفته پیش همین کارو میکرد مادر بزرگ همسرم گفت هر وقت گاز گرفت انگشتتو بزار بین لثه هاش و یا بینی شو بگیر من بینی شو میگرفتم لج میکرد نمیخورد اما چند بار لثه شو به شمت بالا فشار دادم دیگه کمتر گاز میگرفت الان دیگه گاز نمیگیره شما هم امتحان کنید

پیازچه بده بهش بماله لثش

انگشتتو بزار رولبش وقتی گاز میخواد بگیره

پسرمنم بود همش گاز میگرفت من دلم نمیومد دماغشو بگیرم آروم قلقلکش میدادم باخنده ولم میکرد.الآنم خود به خود گذاشته کنارحرکتشو

لثه گیر بده هویج موز نیمه یخ زده.پیازچه بده.وقتی گازت گرفت از سینت دماغشو بگیر ک ولت کنه