۶ پاسخ

صندلی غذا خیلی کمک میکنه...براش آهنگ بزارریا شعر بخون...

سعی کن بچه بیاد دنبال غذا ، تشویقش کن
با ادابازی
با شعر خوندن
سررشو گرم کن
.
شما بری دنبالش لج میکنه

طبیعیه عزیزم.تواین سن اکثر بچه ها همینطورن.یا خواسشون پرت میشه یا دوس دارن بازی کنن یا سیرن و الی اخر...خلاصه خودتو ناراحت نکن...

پسر من کلیپای عمو امید و دوس داره میزارم براش سرش گرم میشه غذا میدم

تبزارش تو روروئک

همون یذره سیرش میکنه بزار چند ساعت گشنه بمونه غذا رو به زور نده بهش هر وقت گشنه اش بشه خوب میخوره