۳ پاسخ

من حدودا بیست روزگی دخترم متوجه رفلاکسش شدم که شدید هم بود هر پنج دقیقه سه بار ؛ بعد دکتر بهش شربت موتیلیوم داد عالی بود

قطره امپرازول واسه دوماهگی خوب نیس یعنی خیلی کوچیک معدش تحمل قطره امپرازول نداره چون دخترم هم کپسول امپرازول بهش دادبهش ندادم

پسرتون چ مشکلاتی داشت دقیقا ک فهمیدین رفلاکس داره؟