۲ پاسخ

قطره امپرازول واسه دوماهگی خوب نیس یعنی خیلی کوچیک معدش تحمل قطره امپرازول نداره چون دخترم هم کپسول امپرازول بهش دادبهش ندادم

پسرتون چ مشکلاتی داشت دقیقا ک فهمیدین رفلاکس داره؟