۵ پاسخ

سلام پس چی خیلی بدمیشه شکم کارنکنه من صبح ک پامیشم پدی لاکت میدم خیلی خوبه کلن بدن بچه تنظیم میشه هرروز باید حداقل ی بار کار کنه ک طفلی راحت باشه

عرق نعنا اینا اصلاخوب نیس بچه معده اش چیه مگه قطره رو اندازه توان بچه درس میکنن

عرق رازیانه بش بده یکمم ماساژش بده یکم بدون قنداق بزارش خسته بشه تا اینکه خوابش میاد و دومم ممکنه گرسنه باشه بچتون.

سلام بله احتمالش هست که بخاطرکارنکردن شکمش باشه ولی شما یه کم عرق نعنا ونبات روهمراه آب ولرم بدین خوب میشه

حتما دل درد داره یکم شربت عرق نعناع درست کن بده بخوره