۳ پاسخ

وقتی واکسن میزنن یعنی وارد پنج شده چون واکسن پایان چهار ماهگی میزنن

عزیزم به هفته بعد واکسن خوب میشه

به خاطر واکسنش میشه بهتر میشه