۸ پاسخ

ینی چی خفه شد
دورازجونش
خب باید این جور مواقع ببری بیمارستان اگر نیاز باشه ترشحات رو ساکشن کنن
ببرش دکتر بی حال شده

سلام زردی نداره بچت

ببخشید استامینوفن

اشکال نداره بعضی از داروها مث استامنیوفن و آ د اینطورن اروم اروم بهش بده

منم یه بار تجربه کردم نبردمشم دکتر نگران نباش فرداش خوب شد

عزیزبیدارش کن ببین حالش چطوره بعدشم دراولین فرصت بادکترش درمیون بزار

بیدارش نکردی؟بیدار کن ببین حالش چجوریه؟شیر میخوره؟

زیادی بهش ندادی خب فرداببرش دکتر