سلام مامانا جفت سیرکولار یعنی چی

پاسخ دادن
۱ پاسخ

یعنی یک جفت گرد و طبیعی که متناسب با سن بارداریه معمولا تو هفته های پایین