۳ پاسخ

مطمئنی بارداری؟ چون حداقل باید ساک بارداری دیده میشد. برای خیلیا توی هفته پنج، ساک مشخصه. همون زمانی که گفته ، سونو رو تکرار کن

عزیزم هنوزجنین تشکیل نشده هفته هشت بروهم‌جنین تشکیل شده هم قلبش خیلی زودزفتی سونو

سلام برای سنو عزیزم حداقل باید ۷ هفته باشی تا ساک بارداریت معلوم بشه اخرین موعدت کی بوده