۱ پاسخ

سلام عزیزم طبیعیه
وقتی خودش سفت میکنه استراحت کن و دراز بکش خوب میشه
احتمالا از خستگی و بچه بزرگ شده دیگه