سلام خانما من الان هفته ۲۰ هستم ازمایشی دارم که الان باید بدم

پاسخ دادن
۲ پاسخ

نه عزیم بیست هفت هفته داری یدونه اونم قند

و سی هفته، سونو وضعیت جفت و سلامت و وزن جنین