۴ پاسخ

سلام عزیزم پای دختر من هم یه ذره قرمز شد و تب داشت پاشو تکون نمیداد بهداشت گفت کمپرس بزار روزاول سرد روز دوم گرم بعدگفت اگه بیقراریش زیاد بود تبش پایین نمیومد اسهال و استفراق شد ببر بیمارستان که خداروشکر به بیمارستان نکشید

طبیعی عزیزم تادوسه روزم رفع میشه

وقتی من واکسن پسرم رو زدم همون جا بهم گفتن اگه ورم کرد و سفت شد حوله گرم اگه قرمز شد حولخ سرد فکر کنم اینجور بود که خداروشکر بکارم نیومد

میتونی زنگ بزنی از بهداشت بپرسی راهنماییت میکنن

و بعدش گفتن اجازه بده بازی کنه راه بره بدو بدو کنه این کار باعث میشه اول دردش کمتر بشه دوم اینکه اون ویروس زودتر پخش بشه تو بدنش منم قشنگ گذاشتم بازی کرد کلی دوید کلی با خالش بالا پایین پرید بعد تقریبا ساعت ۸ و ۹ بود که نمیتونست تکون بده و یکم تب کرد ولی باز بعدش بلند شد بازی کرد با دردش
دوباره اخر شب تبش بالا رفت و یکم اون موقع اذیت شد

به نظر من ببر دکتر ببینه خیالت راحت بشه