۱ پاسخ

سیتریزین ندید عوارض داره اگه خلط داره حتما ببرید دکتر انتی بیوتیک بدن بهش مرتب بدید عفونت ش حاد نشه