۲ پاسخ

ابتدا ببینید چه دلیلی داره یعنی بعد از چه کاری ،اتفاقی چنین واکنشی نشون میده،سن فرزندتون ؟!اگه دلیلش رو پیدا کردید بهتر میتونید عکس العمل نشون بدید اگه بخاطر جلب توجه باشه اصلا بهش توجه نکنید تازمانیکه خطری نداره نگاهش نکنید خودتون رو بکاری مشغول کنید بعد که اروم شد یادش بدید یا بصورت قصه وبازی که آدم ناراحت چجوری ناراحتیش نشون میده یا عصبانیت چطوری میگه ،یا بهش بگید ناراحتی از چیزی ،البته همه بستگی به سن بچه داره

سلام حتما چیزی میخواد که نمیتونه بگه یا لوس ناز نازی شده