۵ پاسخ

عرق نعنا باعث میشه شیر کم بشه آویشن دمـکنـبخور شیرت صاف بشه بعد خربزه میگن تاجایی ک میتونید نخورید چون باد داره بادی ب نام باد صفیان کـ خیلی بده ولی ن براهمه ب بعضی ها تا موقعی کـ خود بچه نخورده نباید بخوری

خربزه هم سرده هم حساسیت زاست زمانی که بچه شیر میدی نباید میوه های حساسیت زا بخوری همینطور غذاها و میوه های نفاخ نخور اینجوری بچت دلدرد نمیگیره یکم خودت عرق نعنا بخور بعد به بچت شیر بده

بهش دوا دل درد ی کم بده واسه پیش گیری

خربزه گرمه و برای کولیکم بد نیست

خب یکم عرق نعنا یا چایی نبات بخور بعدیدور دسشویی برو بعد شیربده ک

سوال های مرتبط

آواتار مامان برسام مامان برسام برسام ۴ ماهگی
هیچ راهکاری نداره باید صبر کنید تا دوره اش تموم بش ... ادامه پاسخ
آواتار مامان السا مامان السا السا ۲ ماهگی
همیشه بعد غذا یه قاشق غ عرق نعنا بخور
مامان فندق مامان فندق روزهای ابتدایی تولد
آواتار مامان مهزیار😍مهدیار مامان مهزیار😍مهدیار مهزیار😍مهدیار ۱ ماهگی
باید ببرین دکتر.پستونکم خوبه مک زدن خوبه کم میکنه ... ادامه پاسخ
;