۳ پاسخ

میتونین خارجی که خوش طعم هس بدین ولی من همین ایرانی میدم بچمم اولا بدش میومد بالا میاورد ولی الان خیلی بهتر شده کمی اذیت میکنه ولی درنهایت میخوره بیرونم نمیده پشتش آب مبدم هم مزش بره هم دندون سیاه نشه..درکل اگه توان خرید خارجی نیس همین ایرانی رو جدی بگیرین بدین بچه به طعمش عادت میکنه

صبح ناشتا بده بهش وقتی بیدار میشه ی رب بعدش بده تو این یکرب نه صبحونه ن شیر هیچی نده
منم پسرم نمیخوره ولی صبح بیدارمیشه میبرمش تو حموم آب بازی اون موقع سریع میریزم تو دهنش اوق میزنه ولی شکمش خالیه بالا نمیاره

اهاممنون عزیزم