۳ پاسخ

سلام ماهی سرده بهتره ندی تا یکسالگی

ماهی تا یکسال نباید بدی

نه اصلا شروع نکن خیلی زوده از الان ایساالله بزار یکسالش رد بشه بعد عزیزم