۳ پاسخ

سلام بی بی کر هم واسه ایناک گفتی خوبه

سلام گلم دایمیتکون است.

دایمتیکون..گریب واتر جفتشون خوبن