۱ پاسخ

سلام پسر خواهر شوهر منم همینجوری بود یه مدت خوب شد ...ولی ب نظرم تا جیغ میزنه حواسشو پرت کن .یا چیزی ک دوس داره بهش بده فورا .یا بگو بریم اب بازی.فورا حواسشو پرت کن ک جیغ زدن فراموشش بشه..من این روشو انجام میدادم براش جواب میداد