۴ پاسخ

عزیزم بچه تو این سن همینطوره زبون حرف زدن نداره که جیغ میزنه واسه همین بعدم دندون در اوردن واقعا سخته دردش واسشون شما یه سوزن ریز در نظر بگیر بره تو دستت پاره کنه دستت چقدر درد میاد خو بچه هم همینطوره یکم صبر و تحمل از یه طرفی هم صبحا و عصرا که هوا خنک تره بچرو ببر بیرون خونه تا پدر و مادرتم یکم استراحت و ارامش داشته باشن اونا هم سنشون رفته بالا دست خودشون نیست اعصبانی میشن زود

اشگال نداره عزیزم سعی کن کاری کنی بچه خوش بیاد طرف غذا نه غذارو ببری طرفش

عزیزم ازدندونم میبینی هست منم بچم یک مدت هیچی غذانمیخورداصلا اسراری برایه خوردنش ندارم ولی شبا آخرشب یاتوخواب بهش بارهنگ بادوم یاشیرگاو یاسرلاک میریزم توشیش بهش میدم که بخوره راحت ترم میخوابن شکمشون سیرمیشه راحت ترمیخوابن دیگه

خب چرا نمیری خونه خودت من هیچ جای دنیا رو با خونه خودم عوض نمیکنم حتی اگه تنها باشم میرم خونه خودم بچم جیغ هم میکشه راحتی کسی نیست سرش غر بزنه هر از گاهی هم عین مهمون برو خونه مامانت