۱ پاسخ

بی ادبی است ولی خوب هر بچه ایی که زور میزنه دهانه ی مقعدش باز تر میشه ولی شما فکر میکنید گوشت اضافه است.
سعی کنید خودتون رو اینقدر درگیر این چیزا نکنید وگرنه درو از جون هرروز یه مشکلی پیدا میکنید.