خانما قرص زینک باعث چاقی میشه????

پاسخ دادن
۲ پاسخ

دوران شیردهی میشه مصرف کرد؟

آره اما خیلی خوبه درسته چاق میکنه نه زیاد