۴ پاسخ

سلام گلم برامن عکس موز گذاشته آره فکر کنم

کجا عکس میوه میزاره؟ من ندیدم

کجا عکس میورو میزارن من ندارم که

واسه هر کسی عکسش فرق میکنه .برا من پرتقال بود اره یعنی جنین اندازه مثلا پرتقال یه پرتقال تقریبا ۸۵ گرم ..منم رفتم سونو دقیقا گفت ۸۵ گرم دخملم😍