۵ پاسخ

وای منم اینطور بودم هفته اول اصلا نمیتونستم به بچم شیر بدم با دوشیدنم درست نشد رگاشون بسته بود ولی به زور دوشیدم تا درست شد هم با شیر دوش هم با آب گرم تو حموم روزی سه چهار بار.تا میتونی بدوش درسته درد داره ولی تنها راهته

با شیر دوشم زیاد فایده نداره خودت بدوشی خیلی خیلی بهتره عزیزم

خودت سینه هاتو بدوش قشنگ نرم میشن
البته شیر اولیه ک باید حتما ب بچه بدی نوشی اگ هنوز ب بچه شیر ندادی

با شیر دوش بدوش

مبارکه گلم بدوشش عزیزم بادست باشیردوش اذیت میشی