۲ پاسخ

سلام عزیزم میتونه عفونت باشه کیسه آب یهو گرم میشی در کل برو پیش دکترت تا معاینه کنه و بهت بگه چکار کنی انشاالله چیزی نیست

هفته دوم؟ چ زود فهمیدی بارداری
من هفته 5 فهمیدم تازه

هفته 2 فک نکنم کیسه باشه
منم ترشحم زیاده ولی عفونت داشتم قرص میخورم احتمالا عفونته
بچه 2 هفته ای چقده ک کیسه اش پاره بشه اخه🤔
من 9 ام هنو سر شکم میخوابم