۵ پاسخ

چای اویشن.

روغن کرچک.

تحریک نوک سینه.

رابطه جنسی.......

پیاده روی بکن از پله بالا وپایین برو بعدش گل گاو زبون دم کن بخور اصلا هم استرس نداشته باش ایشاالله راحت زایمان میکنی