۴ پاسخ

شکلات جدای. از اینکه خاصیت نداره باعث پوسييدگي دندان میشه،ندی بهتره مضراتش بيشترداز فوايدش است،بعدشم یه وقت باعث خفگی نشه چون چسپنده هست،بازم هر طور صلاح ميدونيد،من تا به حال ندادم،

ن دیگه زیریسال مشکل داره هرچندشکلات چیزخوبی نیس ک ازحالابدی بچه فاتحه دندونش وبخونی عزیزم ولی کلاکاکائوتوشیرب چیزی خواسی بدی کم بده

کمش نه ولی زیاد ندید

عزیزم کاکائو از دکترش پرسیدم گفت باعث پیش فعالی بچه ها میشه و چون مواد نگهدارنده توش استفاده شده برا برای بچه ها سرطانزاست