۷ پاسخ

سلام عزیزم اگه سونو جای خوب رفته باشی که دقیق هست تو ۱۸ هفته ولی اگه سونو جای شلوغ بوده و خوب نبوده ممکنه اشتباه کرده باشن

سلام گلم اره حتماً امکان اشتباه هست

سلام اره امکان اشتباهش هست

۱۸هفته امکانش نیست اشتبا کنه ۱۸هفته همچی بچه تشکیل شده کاملا پیداس

اشتباه نمیکنه سونو هر چی گفته همونه بعدشم جنین که پاهاش جمع باشه دختره دختر منم پاهاش جمع بود

سلام . نه عزیزم. 18 هفته جنسیت جنین واضح هست

18 هفتگی اشتباه نمیکنه منم همش فک میکردم اشتباهه ولی بچم دختر هست.