۴ پاسخ

دختر من چهارشنبه زد نه تب کرد نه بی قراری,خیلی راحت بود خداروشکر مث واکسن یه سالگی بود براش

سلام دخترمنم زیاد اذیت نکرد تبشم زیاد بالانرفت اونقدری ک میگفتن خیلی سخته اصلا نبود واسه منکه از همه واکسناش راحتر بود🙂

نه اشکالی نداره،بدنش قویه

سلام منم برای آوا رو زدم مثل دختر شماس فقط یه کوووووچولو بی قراری داره